Widget Image

O nás

Každý Slovák si zaslúži pre svoj domov kvalitný nábytok a dúfame, že si svoje miesto u vás nájde aj ten náš.

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00
Sobota: 9:00 - 12:00
Pracovná doba: Po-Pia 08:00 - 16:00
Nájdete nás: Babulicov Vrch 372, 91613 Kostolné
Kontakt: +421 907 751 047
Sledujte nás:

Ochrana osobných údajov GDPR

Informačná povinnosť – Ochrana osobných údajov
Pravidlá súťaží Facebook – Bližšie informácie o ochrane osobných údajov pre užívateľov webovej stránky a sociálnych sietí
Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Informácie o ochrane osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Spoločnosť Ľubor Svatík – Drevomont PLP, ďalej len Svatík, spracúva osobné údaje v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len Nariadenie GDPR, a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „zákon na ochranu osobných údajov“.

Prevádzkovateľ webových stránok www.stolarstvosvatik.sk

Ľubor Svatík – Drevomont PLP, Babulicov Vrch 372, 91613 Kostolné, zapísanej v ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI, Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Číslo živnostenského registra: 303-2760, IČO: 32725175

Email: info@stolarstvosvatik.sk

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.